hirs advies Logo

Werkzaamheden brug A7 Purmerend

Aanvragen ontheffingen geslotenverklaringen
Op deze website kunt u ontheffingen aanvragen waarmee u door gebieden met geslotenverklaringen kunt rijden. Gaat u hier alstublieft spaarzaam mee om. De geslotenverklaringen zijn ingesteld om de veiligheid en leefbaarheid in uw omgeving te waarborgen. Ontheffingen zijn alleen nodig voor ritten in de ochtend- en avondspits.

De Oostdijk en de Westdijk in de Beemster worden gedurende de duur van de werkzaamheden de hele dag fysiek afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor deze locaties geldt deze ontheffing niet.

Bestuurders van landbouwvoertuigen en brommobielen kunnen op de website van de Rijkswaterstaat een standaard ontheffing downloaden. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. Ook vindt u op deze website de generieke ontheffing voor vrachtverkeerverbod in de stad Purmerend voor vrachtverkeer met een bestemming in dat gebied.

Voor bewoners
Op 20 maart verstuurden wij een brief over bereikbaarheidsmaatregelen en ontheffingen naar de inwoners van de gebieden waar geslotenverklaringen gelden. Bekijk de kaart met adressen die in aanmerking komen voor een ontheffing. Valt u buiten dat gebied maar meent u recht te hebben op ontheffingen óf heeft u meer ontheffingen nodig, gaat u dan hieronder verder met uw aanvraag. In de stad Purmerend is er voor gemotoriseerd verkeer alleen een geslotenverklaring op een gedeelte van de Westerweg. Behoudens deze aanwonenden hoeven inwoners van Purmerend geen ontheffing aan te vragen om Purmerend in of uit te gaan.

Voor ondernemers/instellingen
Frequente ritten
Heeft u medewerkers, leveranciers of bezoekers die u frequent (2 x per week of meer) bezoeken? Dan kunt u voor hen op deze website een ontheffing aanvragen.

Incidentele ritten
In veel gevallen blijft u bereikbaar, alleen via een andere route. In dat geval komen incidentele bezoekers niet in aanmerking voor een ontheffing. Bedrijven/instellingen die incidentele bezoekers ontvangen waarbij er een gegronde reden is om hen doorgang te verlenen, kunnen een Ontheffing Bedrijven aanvragen. Deze bedrijven kunnen hun bezoekers dan een bedrijvenontheffing toesturen. Zet in de onderwerpregel van uw e-mail ‘Ontheffing Bedrijven’, vermeld voor wie u de Ontheffing Bedrijven aanvraagt en waarom en noteer natuurlijk uw contactgegevens.

*Verplichte velden
Selecteer of uw aanvraag voor privé of zakelijk gebruik is*
Indien u zakelijk heeft geselecteerd, voer dan hier de bedrijfsnaam in.
Noteer hier de straatnaam en het huisnummer van uw bestemming.
In welke zone valt uw bestemming?*
Hulp nodig? Kijk dan op de kaart.

Voor de geslotenverklaringen binnen de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer kunt u via deze website geen ontheffingen aanvragen.
De gemeente Wormerland heeft huis aan huis 3 ontheffingen verspreid. Gemeente Wormerland geeft alleen een ontheffing af voor adressen in de postcodegebieden Wijdewormer en Jisp. Voor doorgaand verkeer naar Wormer/Wormerveer/Zaandam worden geen ontheffingen verstrekt. Voor de bestaande geslotenverklaringen binnen de gemeente Oostzaan worden geen tijdelijke ontheffingen verstrekt. Meer informatie vindt u hier.

Voor de bestaande geslotenverklaringen binnen de gemeente Landsmeer worden geen tijdelijke ontheffingen verstrekt. Meer informatie over de reguliere ontheffingen vindt u hier.


maximaal 500 tekens